چاپ
دسته: فیلم های آموزشی
بازدید: 6604

در این فیلم، شرایط استفاده از لیزر برای درمان عیوب انکساری بررسی شده است.